ลืมรหัสผ่าน
ดู: 12447|ตอบกลับ: 8

[MAP] Restaurant Interior

[คัดลอกลิงก์]
http://www.youtube.com/watch?v=hjhUgYtRtNg

ตัวอย่าง ^ ^ ^ ^ ^ ^


วิธีการวาปไปยังร้านอาหาร


 1.         if (strcmp("/restaurant", cmdtext, true, 10) == 0)
 2.         {
 3.                 SetPlayerInterior(playerid, 6);
 4.                 SetPlayerPos(playerid, 444.44387817383, -51.581848144531, 999.65100097656 );
 5.                 return 1;
 6.         }
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


DOWNLOAD: 1. [hide]CreateObject(974,443.63198853,-65.19566345,1000.75433350,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(tall_fence) (1)
 2. CreateObject(974,443.65631104,-59.43495941,1000.52905273,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (2)
 3. CreateObject(980,445.86840820,-64.84844208,998.62414551,269.99987793,0.00000000,270.00000000); //object(airportgate) (1)
 4. CreateObject(9345,452.18713379,-60.06229019,998.31109619,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(sfn_pier_grassbit) (2)
 5. CreateObject(5020,447.93881226,-57.13023376,998.57464600,0.00000000,270.00000000,0.00000000); //object(mul_las) (1)
 6. CreateObject(5020,451.07870483,-56.48672104,998.57800293,0.00000000,269.99993896,0.00000000); //object(mul_las) (2)
 7. CreateObject(5020,447.42578125,-51.67197418,998.59045410,0.00000000,269.99993896,0.00000000); //object(mul_las) (3)
 8. CreateObject(5020,444.95458984,-52.67095184,998.56750488,0.00000000,269.99993896,0.00000000); //object(mul_las) (4)
 9. CreateObject(5020,444.59686279,-49.53032684,998.57287598,0.00000000,269.99450684,0.00000000); //object(mul_las) (5)
 10. CreateObject(5020,442.25582886,-51.95310974,998.48480225,0.00000000,269.99450684,0.00000000); //object(mul_las) (6)
 11. CreateObject(5020,439.48007202,-51.23145294,998.54803467,0.00000000,269.99450684,0.00000000); //object(mul_las) (7)
 12. CreateObject(5020,441.99710083,-56.35742950,998.56896973,0.00000000,269.99450684,0.00000000); //object(mul_las) (8)
 13. CreateObject(5020,440.31185913,-56.24383163,998.56213379,0.00000000,269.99993896,0.00000000); //object(mul_las) (9)
 14. CreateObject(5020,440.52664185,-60.53336334,998.54937744,0.00000000,269.99450684,0.00000000); //object(mul_las) (10)
 15. CreateObject(5020,442.04208374,-64.56605530,998.53186035,0.00000000,269.99450684,0.00000000); //object(mul_las) (11)
 16. CreateObject(5020,440.13702393,-64.51527405,998.53186035,0.00000000,269.99450684,0.00000000); //object(mul_las) (12)
 17. CreateObject(5020,441.43203735,-68.64531708,998.56695557,0.00000000,269.99450684,92.00000000); //object(mul_las) (13)
 18. CreateObject(5020,451.99893188,-67.06214142,1001.95532227,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mul_las) (14)
 19. CreateObject(2413,451.19265747,-59.94272232,998.58325195,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(shop_counter_3a) (2)
 20. CreateObject(14877,445.08984375,-56.65563583,996.44146729,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(michelle-stairs) (1)
 21. CreateObject(5020,446.32266235,-57.10234451,996.38287354,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mul_las) (15)
 22. CreateObject(5020,443.63861084,-58.85887909,996.87158203,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mul_las) (17)
 23. CreateObject(5020,444.97378540,-62.99811554,995.79357910,0.00000000,269.99987793,0.00000000); //object(mul_las) (18)
 24. CreateObject(5020,446.16693115,-62.10615158,996.51013184,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(mul_las) (20)
 25. CreateObject(5020,446.40078735,-59.49712372,995.88214111,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mul_las) (21)
 26. CreateObject(2422,450.14288330,-68.66941833,999.82446289,0.00000000,0.00000000,354.00000000); //object(cj_ff_till) (1)
 27. CreateObject(2424,451.41418457,-69.13775635,998.99810791,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(cj_ff_conter_1) (2)
 28. CreateObject(2457,448.45245361,-60.25024033,998.66528320,0.00000000,0.00000000,268.00000000); //object(cj_ff_conter_8c) (3)
 29. CreateObject(2457,448.42544556,-61.90161133,998.66528320,0.00000000,0.00000000,272.00000000); //object(cj_ff_conter_8c) (4)
 30. CreateObject(2457,448.47338867,-63.61063385,998.66528320,0.00000000,0.00000000,269.99951172); //object(cj_ff_conter_8c) (5)
 31. CreateObject(2457,448.48208618,-65.26208496,998.66528320,0.00000000,0.00000000,269.99450684); //object(cj_ff_conter_8c) (6)
 32. CreateObject(2457,448.47958374,-66.94911194,998.66528320,0.00000000,0.00000000,269.99450684); //object(cj_ff_conter_8c) (7)
 33. CreateObject(2457,448.48477173,-68.66677856,998.66528320,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(cj_ff_conter_8c) (9)
 34. CreateObject(974,446.11209106,-69.17382050,1001.44299316,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(tall_fence) (4)
 35. CreateObject(974,449.78109741,-69.14556885,998.57550049,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(tall_fence) (5)
 36. CreateObject(2413,451.18841553,-61.23168564,998.58325195,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(shop_counter_3a) (4)
 37. CreateObject(2413,451.19335938,-62.67706299,998.58325195,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(shop_counter_3a) (5)
 38. CreateObject(2413,451.18624878,-64.19082642,998.58325195,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(shop_counter_3a) (6)
 39. CreateObject(2413,451.19522095,-65.60235596,998.58325195,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(shop_counter_3a) (7)
 40. CreateObject(2413,451.18383789,-66.97928619,998.58325195,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(shop_counter_3a) (8)
 41. CreateObject(2413,448.90277100,-58.57708740,998.65277100,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(shop_counter_3a) (10)
 42. CreateObject(2413,448.79504395,-60.79702377,998.66033936,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(shop_counter_3a) (11)
 43. CreateObject(2413,448.89044189,-61.28673935,998.33697510,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(shop_counter_3a) (12)
 44. CreateObject(2413,448.89682007,-63.43313217,998.61529541,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(shop_counter_3a) (13)
 45. CreateObject(2413,448.90286255,-65.04727936,998.71282959,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(shop_counter_3a) (14)
 46. CreateObject(2413,448.89916992,-66.74311066,998.58325195,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(shop_counter_3a) (15)
 47. CreateObject(2414,450.70666504,-69.13775635,998.77026367,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(shop_counter_3b) (24)
 48. CreateObject(5020,451.96618652,-68.48153687,998.58325195,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mul_las) (22)
 49. CreateObject(5020,451.94216919,-63.62957764,1000.26782227,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mul_las) (23)
 50. CreateObject(5020,451.94052124,-59.90633392,1000.30010986,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(mul_las) (25)
 51. CreateObject(5020,452.26956177,-53.88297653,1000.34069824,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(mul_las) (26)
 52. CreateObject(5020,451.98181152,-53.99318695,1000.34069824,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(mul_las) (27)
 53. CreateObject(974,450.08587646,-52.54326630,998.55950928,269.99987793,0.00000000,88.00000000); //object(tall_fence) (6)
 54. CreateObject(974,449.12136841,-50.57095718,1000.44750977,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (7)
 55. CreateObject(974,447.27883911,-48.83267212,1001.44628906,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(tall_fence) (8)
 56. CreateObject(974,440.64126587,-49.12657547,1001.40405273,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(tall_fence) (9)
 57. CreateObject(974,438.69073486,-50.91398239,1000.71313477,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (10)
 58. CreateObject(3533,439.53186035,-49.39293671,999.91723633,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(trdpillar01) (1)
 59. CreateObject(974,441.94586182,-69.19221497,1001.42272949,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(tall_fence) (11)
 60. CreateObject(974,438.71270752,-67.54730225,1001.42297363,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (12)
 61. CreateObject(974,438.70773315,-62.10592270,998.60986328,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (13)
 62. CreateObject(974,438.62933350,-56.37089539,998.64007568,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (14)
 63. CreateObject(2784,443.07699585,-62.06042099,1001.25091553,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(ab_slottable6) (1)
 64. CreateObject(2808,439.54885864,-55.29732513,999.28662109,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_pizza_chair4) (1)
 65. CreateObject(2808,439.58169556,-53.62770844,999.29913330,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(cj_pizza_chair4) (2)
 66. CreateObject(2808,439.62915039,-55.99760437,999.28662109,0.00000000,0.00000000,179.99450684); //object(cj_pizza_chair4) (3)
 67. CreateObject(2808,439.53692627,-68.55142975,999.33355713,0.00000000,0.00000000,359.99450684); //object(cj_pizza_chair4) (4)
 68. CreateObject(2808,439.69143677,-67.14502716,999.29162598,0.00000000,0.00000000,179.98901367); //object(cj_pizza_chair4) (5)
 69. CreateObject(2808,439.64276123,-64.87822723,999.29925537,0.00000000,0.00000000,179.98449707); //object(cj_pizza_chair4) (6)
 70. CreateObject(2808,439.66714478,-66.46873474,999.25634766,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_pizza_chair4) (7)
 71. CreateObject(2808,439.55773926,-58.17725372,999.28662109,0.00000000,0.00000000,179.98352051); //object(cj_pizza_chair4) (8)
 72. CreateObject(2808,439.57052612,-60.43214035,999.36358643,0.00000000,0.00000000,179.98352051); //object(cj_pizza_chair4) (9)
 73. CreateObject(2808,439.60006714,-62.70687485,999.30133057,0.00000000,0.00000000,179.98352051); //object(cj_pizza_chair4) (10)
 74. CreateObject(2808,439.56509399,-62.11602020,999.27893066,0.00000000,0.00000000,359.98352051); //object(cj_pizza_chair4) (11)
 75. CreateObject(2808,439.59719849,-64.32190704,999.25634766,0.00000000,0.00000000,359.97802734); //object(cj_pizza_chair4) (12)
 76. CreateObject(2808,439.54757690,-59.84829712,999.27545166,0.00000000,0.00000000,359.97802734); //object(cj_pizza_chair4) (14)
 77. CreateObject(2808,439.61544800,-57.44924927,999.27545166,0.00000000,0.00000000,359.97802734); //object(cj_pizza_chair4) (15)
 78. CreateObject(2762,439.62432861,-56.86037064,999.12957764,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_chick_table) (1)
 79. CreateObject(2762,439.57952881,-59.11649704,999.16430664,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_chick_table) (2)
 80. CreateObject(2762,439.61508179,-61.28969193,999.12957764,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_chick_table) (3)
 81. CreateObject(2762,439.69213867,-63.52364349,999.12957764,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_chick_table) (4)
 82. CreateObject(2762,439.55807495,-65.73192596,999.13464355,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_chick_table) (5)
 83. CreateObject(2762,439.55010986,-67.89826202,999.14306641,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_chick_table) (6)
 84. CreateObject(2762,439.61062622,-54.66529846,999.12817383,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_chick_table) (7)
 85. CreateObject(1742,442.61941528,-55.58764267,998.64715576,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(med_bookshelf) (1)
 86. CreateObject(1742,442.02667236,-56.88475037,998.64709473,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(med_bookshelf) (2)
 87. CreateObject(1742,442.02288818,-58.13676834,998.64709473,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(med_bookshelf) (3)
 88. CreateObject(1742,442.03366089,-59.04335022,998.64709473,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(med_bookshelf) (4)
 89. CreateObject(1742,442.03454590,-60.42400360,998.62762451,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(med_bookshelf) (5)
 90. CreateObject(1742,442.02767944,-61.55865097,998.62762451,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(med_bookshelf) (6)
 91. CreateObject(1742,442.04034424,-62.79040909,998.62762451,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(med_bookshelf) (7)
 92. CreateObject(1742,442.02496338,-63.99559021,998.60998535,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(med_bookshelf) (8)
 93. CreateObject(1742,442.02978516,-65.26473999,998.60998535,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(med_bookshelf) (9)
 94. CreateObject(1742,442.03573608,-66.51831818,998.60998535,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(med_bookshelf) (11)
 95. CreateObject(1742,442.00497437,-67.75575256,998.64514160,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(med_bookshelf) (12)
 96. CreateObject(1742,442.01113892,-68.98529816,998.64501953,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(med_bookshelf) (13)
 97. CreateObject(1742,442.62167358,-55.94680405,1000.82458496,90.00012207,0.00000000,0.00000000); //object(med_bookshelf) (15)
 98. CreateObject(1742,442.63531494,-57.21249008,1000.83691406,89.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(med_bookshelf) (16)
 99. CreateObject(1742,442.65454102,-58.81928253,1000.83898926,89.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(med_bookshelf) (21)
 100. CreateObject(1742,442.64498901,-60.74195480,1000.85070801,89.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(med_bookshelf) (22)
 101. CreateObject(1742,442.68548584,-61.66214752,1000.84643555,89.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(med_bookshelf) (23)
 102. CreateObject(1742,442.67526245,-63.02646255,1000.83880615,89.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(med_bookshelf) (24)
 103. CreateObject(1742,442.64535522,-64.39135742,1000.83050537,89.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(med_bookshelf) (25)
 104. CreateObject(1742,442.66256714,-66.11725616,1000.83605957,89.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(med_bookshelf) (26)
 105. CreateObject(1742,442.63787842,-67.20902252,1000.89721680,89.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(med_bookshelf) (27)
 106. CreateObject(2286,443.44476318,-56.96030426,1001.32733154,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(frame_5) (1)
 107. CreateObject(2283,441.26513672,-69.04023743,1001.16467285,0.00000000,0.00000000,180.00000000); //object(frame_thick_3) (1)
 108. CreateObject(2281,442.97189331,-67.32109070,1001.14062500,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(frame_thick_5) (1)
 109. CreateObject(1742,447.57818604,-58.63874435,998.65277100,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(med_bookshelf) (28)
 110. CreateObject(1742,448.26797485,-57.59280396,998.65277100,0.00000000,0.00000000,2.00000000); //object(med_bookshelf) (30)
 111. CreateObject(1742,449.36437988,-58.23372650,998.65277100,0.00000000,0.00000000,269.99951172); //object(med_bookshelf) (31)
 112. CreateObject(1742,449.39266968,-58.75949097,998.65612793,0.00000000,0.00000000,269.99450684); //object(med_bookshelf) (32)
 113. CreateObject(1742,448.74618530,-59.73672867,1000.83709717,90.00012207,0.00000000,179.99450684); //object(med_bookshelf) (33)
 114. CreateObject(1742,447.54412842,-59.35025787,998.66528320,0.00000000,0.00000000,90.00000000); //object(med_bookshelf) (34)
 115. CreateObject(1742,448.81671143,-59.92026138,998.65277100,0.00000000,0.00000000,182.00000000); //object(med_bookshelf) (35)
 116. CreateObject(3524,448.43649292,-58.63128662,998.51995850,0.00000000,0.00000000,310.00000000); //object(skullpillar01_lvs) (1)
 117. CreateObject(2226,442.49636841,-56.48797226,1000.70440674,0.00000000,0.00000000,306.00000000); //object(low_hi_fi_3) (1)
 118. CreateObject(2340,451.43572998,-65.47190857,1000.45623779,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(cj_kitch2_washer) (1)
 119. CreateObject(2415,451.17074585,-68.36288452,998.58325195,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(cj_ff_fryer) (1)
 120. CreateObject(2421,451.43380737,-67.50993347,999.76019287,0.00000000,0.00000000,272.00000000); //object(cj_ff_microw) (1)
 121. CreateObject(2452,449.67797852,-54.13157654,998.65612793,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_ff_fridge2) (1)
 122. CreateObject(2131,451.48553467,-59.26472855,999.62500000,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(cj_kitch2_fridge) (1)
 123. CreateObject(2340,451.41690063,-67.04421234,1000.44830322,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(cj_kitch2_washer) (3)
 124. CreateObject(974,440.95339966,-67.16763306,1003.22576904,269.99987793,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (15)
 125. CreateObject(974,440.54641724,-61.61617279,1003.27661133,269.99450684,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (16)
 126. CreateObject(974,440.78118896,-58.81661224,1006.04650879,269.99450684,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (17)
 127. CreateObject(974,440.34143066,-52.54591751,1003.76214600,269.99450684,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (18)
 128. CreateObject(974,446.49755859,-68.06480408,1003.77642822,269.99450684,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (19)
 129. CreateObject(974,446.19641113,-57.40945816,1003.77642822,269.99450684,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (20)
 130. CreateObject(974,446.42507935,-57.91363144,1003.72467041,269.99450684,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (21)
 131. CreateObject(974,446.20703125,-50.37128448,1003.72790527,269.99450684,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (22)
 132. CreateObject(974,446.93081665,-64.02987671,1003.72967529,269.99450684,0.00000000,90.00000000); //object(tall_fence) (23)
 133. CreateObject(3533,451.14932251,-55.31580353,1004.51428223,269.99987793,0.00000000,0.00000000); //object(trdpillar01) (2)
 134. CreateObject(3533,451.19238281,-64.17162323,1004.41546631,269.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(trdpillar01) (3)
 135. CreateObject(2823,440.02197266,-54.75305176,999.54608154,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gb_kitchtakeway01) (1)
 136. CreateObject(2823,440.17712402,-59.14419937,999.58221436,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gb_kitchtakeway01) (2)
 137. CreateObject(2823,440.14096069,-63.53979111,999.54748535,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gb_kitchtakeway01) (3)
 138. CreateObject(2823,439.96719360,-67.79905701,999.56097412,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gb_kitchtakeway01) (4)
 139. CreateObject(2768,440.26055908,-65.87985992,999.55255127,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_cb_burg) (1)
 140. CreateObject(2768,440.22259521,-65.43872833,999.55255127,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_cb_burg) (2)
 141. CreateObject(2768,440.29373169,-63.18701553,999.54748535,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_cb_burg) (3)
 142. CreateObject(2768,440.43099976,-61.60348892,999.54748535,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_cb_burg) (4)
 143. CreateObject(2716,449.03726196,-52.13380051,1000.48211670,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(cj_don_poster3) (1)
 144. CreateObject(2715,449.05130005,-50.29708862,1000.32971191,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(cj_don_poster) (1)
 145. CreateObject(2692,448.62609863,-49.64169693,999.39746094,0.00000000,0.00000000,320.00000000); //object(cj_banner10) (1)
 146. CreateObject(2668,450.37643433,-69.09909821,1001.67694092,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_piz_poster3) (1)
 147. CreateObject(2682,440.19357300,-56.75655365,999.85290527,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(pizza_menu) (1)
 148. CreateObject(2765,451.88583374,-61.63839340,1001.38928223,0.00000000,0.00000000,274.00000000); //object(cj_cb_list1) (1)
 149. CreateObject(2766,450.12377930,-54.09469223,1001.92102051,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_cb_list2) (1)
 150. CreateObject(2342,439.64083862,-54.55764008,999.65490723,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(donut_disp) (1)
 151. CreateObject(2420,440.82229614,-49.11876297,998.69848633,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_ff_bucket) (1)
 152. CreateObject(2425,451.34634399,-61.90230560,999.78094482,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(cj_ff_juice) (1)
 153. CreateObject(2427,451.34149170,-63.29872513,999.75048828,0.00000000,0.00000000,270.00000000); //object(cj_ff_juice_l) (1)
 154. CreateObject(2429,451.47409058,-62.54578781,999.62500000,0.00000000,0.00000000,282.00000000); //object(cj_ff_cup_disp) (1)
 155. CreateObject(2453,448.89779663,-62.31635284,999.80792236,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_pizza_dispf) (1)
 156. CreateObject(2703,448.83877563,-60.93190002,999.80102539,269.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(cj_burg_1) (4)
 157. CreateObject(2768,448.88323975,-63.75332260,999.81628418,0.00000000,0.00000000,284.00000000); //object(cj_cb_burg) (5)
 158. CreateObject(2769,448.88323975,-64.38223267,999.80950928,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_cj_burg2) (1)
 159. CreateObject(2769,448.89187622,-66.02497101,999.80718994,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_cj_burg2) (2)
 160. CreateObject(2769,448.89193726,-65.50931549,999.79107666,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(cj_cj_burg2) (3)
 161. CreateObject(2703,448.83142090,-61.14208603,999.81195068,269.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(cj_burg_1) (5)
 162. CreateObject(2703,448.83386230,-61.85270309,999.83392334,269.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(cj_burg_1) (6)
 163. CreateObject(2703,448.88323975,-64.02471161,999.80554199,269.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(cj_burg_1) (7)
 164. CreateObject(2703,448.88323975,-64.74703217,999.82116699,269.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(cj_burg_1) (8)
 165. CreateObject(2703,448.89190674,-65.73073578,999.82031250,269.99450684,0.00000000,0.00000000); //object(cj_burg_1) (9)
 166. CreateObject(2814,448.88943481,-66.94775391,999.80487061,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gb_takeaway01) (1)
 167. CreateObject(2814,448.91098022,-65.37387085,999.75457764,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gb_takeaway01) (2)
 168. CreateObject(2814,448.86083984,-60.37925339,999.70208740,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(gb_takeaway01) (3)
 169. CreateObject(3462,446.16848755,-68.60487366,999.47241211,0.00000000,0.00000000,266.00000000); //object(csrangel_lvs) (1)
 170. CreateObject(3471,439.62933350,-51.64346313,999.60778809,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgschinalion1) (1)
 171. CreateObject(5020,450.05972290,-63.29235458,998.57427979,0.00000000,269.99987793,0.00000000); //object(mul_las) (37)
 172. CreateObject(5020,449.79232788,-67.08317566,998.53552246,0.00000000,269.99450684,0.00000000); //object(mul_las) (38)[/hide]
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
โพสต์ 2011-1-14 20:10:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ใจมาก
โพสต์ 2011-1-20 08:12:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ
โพสต์ 2011-6-11 17:10:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ทำยังไง อ่า ครับ :L
โพสต์ 2011-6-27 23:05:56 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุนมาก
โพสต์ 2011-8-16 12:53:28 | ดูโพสต์ทั้งหมด
T H x    มๅก มาย
โพสต์ 2011-11-20 17:29:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด
T H x    มๅก มาย
โพสต์ 2011-12-8 21:28:23 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ
โพสต์ 2012-10-27 19:50:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณหลายๆงับ
โพสต์ 2017-11-16 14:50:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด
Once the annual Mother 's Day ray ban outlet is coming, puma outlet store we should be grateful adidas superstar to the pandora jewellery mother. michael kors Thanksgiving air jordan shoes is nike max the fidget spinner meaning ray ban of timberland outlet thanks to cheap jerseys the favor of nfl jerseys others. Some people say: bcbg dresses the roshes sun memphis grizzlies is nike air max the true religion jeans women mother fendi outlet online of nike outlet store the earth, it nike free shoes gave mbt shoes outlet birth michael kors purses to utah jazz the ray ban heat toronto raptors of polo ralph lauren the washington wizards earth, with nike air max 2014 bright embrace marc jacobs handbags the earth, the earth coach outlet online is nfl redskins the mother cheap oakley of nfl steelers trees replica watches and beats by dre flowers, she hugo boss outlet grows and cultivates ray bans them nike free 5.0 until they grow michael kors australia up. jerseys from china And michael kors bags I said, cheap glasses my beats audio mother is like the ralph lauren outlet sun, like the earth, coach purses she gave plein outlet me the selfless bcbg max azria love, let cheap true religion me grow louboutin outlet in love. beats by dre We armani clothing are known hilfiger as barbour women jackets the reebok Chinese nation: "etiquette mont blanc pens of cheap michael kors the cheap nike shoes state," montre pas cher said, and the michael kors outlet online etiquette giuseppe shoes of calvin klein the soccer outlet online first is free run to michael kors outlet online respect tommy hilfiger online shop their parents. China's Han Dynasty has hilfiger outlet a lunette ray ban pas cher child called nike free run Huang polo ralph lauren outlet online Xiang, nike roshe his birkenstock outlet 9-year-old maternal, and dansko shoes his coach factory outlet online father nfl broncos had denver nuggets each other, the cheap true religion winter asics of the coach factory online twelfth lunar month, philadelphia 76ers jersey he coach factory outlet online was warm for his father mcm handbags and then after the night rolex replica to light pandora the night; nfl 49ers A air max 2014 fan oakley outlet online drives nfl dolphins mosquitoes. He grew up ralph lauren polo after louboutins the official, in juicy couture case philipp plein clothes of katespade outlet disaster, he will reebok shoes come up ralph lauren tracksuits with their own money jimmy choo to burberry outlet online help the skechers victims. coach factory outlet online If you do sac jerseys not north face outlet have nfl patriots a grateful air max 90 heart, nfl giants how oakley sunglasses outlet can the timberland boots people www.tommyhilfiger.nl of Li zapatillas nike people replica handbags love, hermes outlet how rayban sunglasses will mcm backpack outlet use tommy hilfiger outlet stores their own ua stephen curry money to relieve nike.se the nike.de people? burberry bags outlet Throughout coach outlet the ages, portland trail blazers all michael kors bags those new balance who replica watches have lunette oakley pas cher the converse shoes achievements nike outlet of timberland homme this nike tn requin noble quality. nfl bears He thomas sabo was a barbour mens jackets marshal cheap michael kors of Chen givenchy bags outlet Yi, burberry who burberry outlet online had ray ban sunglasses set an illustrious oakley sunglasses outlet military new balance shoes exploits for nike roshe the michael kors v?skor new China, nfl chargers and abercrombie worked very longchamp taschen busy wholesale handbags during his foreign ministers. mcm outlet However, relojes especiales he kate spade was able dallas mavericks jersey to use hogan shoes outlet the gap michaelkors.com of his skechers visit to polo ralph visit the true religion old coach outlet mother long champ and to adidas shoes paralyzed his mother's coach factory outlet online diapers. oakley sunglasses Is a noble burberry outlet and cheap jerseys great north face pas cher man. michael kors handbags However, ray ban sunglasses life is also unsatisfactory longchamp outlet place, skechers womens shoes there nike free shoes is such woolrich outlet online a mother mcm bags gave prada outlet birth to four sons, life difficult to pull cheap jerseys the four watches sons, coach outlet sale and scarpe hogan are married, pandora but when valentino shoes outlet the mother michael kors outlet online sale can shoes on sale not work, nike online you need louboutin four cheap jerseys sons Support, the boss ferragamo outlet pushed ray ban sunglasses to nike air the chi hair second charlotte hornets jersey child, the second milwaukee bucks child instyler ionic styler to the burberry youngest, cheap oakley sunglasses the youngest said juicy couture clothings the house is small, and pushed tommy hilfiger to the longchamp handbags youngest, oakley sunglasses so, the the north face outlet old man ferragamo shoes like true religion jeans outlet the nba jerseys ball versace shoes outlet to kick nike air max to michael kors kick, ralph lauren and ray ban outlet eventually become homeless asics gel The air max wanderer. nba jerseys The adidas shoes outlet mother nike air force was occhiali oakley so michael kors bags sad ah! levis outlet store Their san antonio spurs own flat iron hard jerseys from china to longchamp pull nfl lions them one nfl jets by adidas neo one air max shoes big, and ultimately louboutin shoes what uhren is vans outlet it? You michael kors outlet online can babyliss imagine a nfl falcons person even coach factory outlet online their mothers do not love people, nfl vikings they michael kors outlet online sale can nfl bengals also replica rolex love other jordan shoes people? The ralph lauren factory store world has no love will burberry online shop become rolex what? true religion outlet Against the ancients, ray ban sunglasses reflect coach outlet on nfl panthers their new balance own, we softball bats should learn from childhood to worship oakley and hollister online shop deutschland love for our day and chrome hearts jewelry night cleveland cavaliers jerseys to burberry handbags work suns jerseys hard nfl azcardinals mother, nfl texans when stone island store I was polo outlet online sick, the knicks jerseys mother is nike air max always ed hardy clothing busy before oakley black friday the busy, warm day rayban and polo ralph lauren night roshe run waiting air max 95 In front mcm bags of the nike mercurial vapor bed, until the bottega resumption of the ray ban wayfarer bust to omega watches be longchamp outlet able to breathe, swarovski braved designer handbags the cold and pandora heat, rain and tory burch sale rain longchamp escort roshe run my daily thomas sabo uk school, prada handbags school, never called tired; table ralph lauren outlet online mother michael kors always keep converse changing nfl titans the ralph lauren taste, womens hoodies let me Eat it prada outlet and clothing websites eat, bos jersey but the north face always adidas.de eat nfl ravens me vans shoes the converse outlet rest nike huarache of minnesota timberwolves the. Mother's michael kors handbags love is nfl eagles care. nike outlet In christian louboutin the the north face study, burberry sale I progress, the mother showed ray ban black friday a happy smile, nike mercurial when I encountered swarovski difficulties, cheap oakley sunglasses the kevin durant shoeskobe bryant shoes mother to earnestly teach, like cheap basketball shoes spring los angeles clippers rain, moisten coach outlet my supra shoes heart. salvatore ferragamo Mother's love is encouraged! northface Mother's hollister love pandora bracelets than nets jersey the days lacoste polos of high, ray ban sunglasses outlet than air jordan retro the ralph lauren sea deep, fitflop your upbringing michael kors purses of the ralph lauren outlet grace, cheap oakley how can I fred perry forget? "Who nfl bills made her shop coach factory husband cheap ray ban heart, michael kors purses reported iphone 4s cases three nop jerseys Chunhui", ralph lauren shirts a thousand words orlando magic grateful into nfl colts a puma word , coach bags "Mother, dsquared2 shoes I love you!" red bottoms I timberland shoes as a young nfl jaguars pioneer, hermes birkin should air jordan maintain hollister kids the ralph lauren uk fine birkenstock taschen deutschland tradition of nfl buccaneers the new balance store Chinese nation, ray ban sbocco filial mother, barbour outlet for the michael kors bags mother soccer shoes to dsquared2 jeans share north face backpacks part of nike huaraches what huaraches we air jordans can do. north face jackets Let nfl packers us all ralph lauren care dre beats about the mother, adidas sneakers honor his mother, for adidas the great mother to write hollister clothing store a kanye west shoes song of love! jordan release dates Written hollister two: Thanksgiving mother's lips can mia jersey occur the most nfl cowboys sweet free running words, marc jacobs outlet is the mother. jordans for sale The oakley best polo ralph lauren outlet call. ecco women shoes Is kobe bryant jersey the longchamp black friday mother. Mother is like a glimpse of nike air force the nfl browns wall, ferragamo from prada sunglasses the hermes bags day polo ralph lauren we bottega veneta have born to life barbour mens jackets into our ralph lauren online arms, and mother jerseys from china always nfl raiders guarding us. giuseppe zanotti When designer handbags the weather nike.dk is cheap oakley sunglasses cold, barbour women jackets the mother nike store will nfl saints wear clothes for nfl chiefs us. When oakley outlet we are swarovski crystal hungry, the rayban mother cooked food personally mizuno running shoes sent to oakley prescription our baseball jerseys mouth, when we nike outlet are oakley sunglasses cheap frustrated vans schuhe because of sad fake rolex tears, kate spade outlet my michael kors outlet mother will burberry uk come to comfort us, nike air when hogan we made good results and happy time, chicago bulls , The michael kors mother new balance will burberry handbags celebrate salvatore ferragamo for michael kors canada us, christian louboutin shoes in versace outlet short, a coach black friday word, michael kors bags the mother the north face from indiana pacers the time nike air max we tory burch shoes came replica watches to ray ban zonnebril put all gave salomon schuhe us nfl seahawks ... swarovski ... pandora rings Gorky oakley once hollister co said: all nba jerseys the glory and supra footwear pride of jimmy choo shoes the world from gsw jerseys the vibram shoes mother. Yes, all are converse chucks through the mother's north face blood. Remember, iphone 5 cases that adidas.se was celine handbags a few swarovski australia years ago. birkenstock taschen outlet And finally nfl rams can know the baseball bats results nike air max 2015 of the final ralph lauren uk exam, fred perry shoes and got prada a swarovski jewelry transcript, always nike.com thought he would burberry handbags smile air max and michaelkors.com walked pistons jersey home, cheap eyeglasses and louboutin when the roche run transcripts tommy hilfiger in the hands of polo ralph lauren outlet the burberry outlet online time, just looking at russell westbrook jersey others happy coach outlet to go home to tell houston rockets the mother The Mothers gafas oakley are
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำก่อนหน้า /1 ต่อไป

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้ถูกระงับบัญชี| Samp-TH GTAOnline Thailandเว็บสอนเปิดเซิฟเวอร์ GTA SAMP ONLINE, แจกสคริปต์ GTA, ขายสคริปต์ GTA, ซื้อสคริปต์ GTA SAMP, รวมระบบ GTA SAMP, รวมเซิฟ GTA ONLINE SAMP, SAMP-TH.NET, เกมจีทีเอ, GTA SAN, หาเซิฟ GTA เล่น, โปรโมทเซิฟ GTA ONLINE, วิธีเล่น GTA ONLINE, จีทีเอ ออนไลน์, หาเซิฟ GTA, เซิฟ GTA 0.3.7, เซิฟ GTA 0.3e RC5, ระบบเซิฟ GTA, สคริปต์ GTA, GTA ออนไลน์, เว็บโหลด GTA, SAMP-TH, GTA-TH, โคโล GTA, หาเซิฟ GTA ONLINE, COLO-GTA, โคโลจีทีเอ, เช่าโคโล GTA, เซิฟ GTA ออนไลน์

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้